-
 

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofertDziałki

sortuj

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Sulino,

115 000 | 2500 m2 | nr oferty: 112/4311/OGS

Przedmiotem oferty jest działka zabudowana domem wolnostojącym i pomieszczeniami gospodarczymi znajdująca się w miejscowości Sulino. Powierzchnia działki to 2,500m2, powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego 53m2. Istnieje możliwość złożenia wniosku do Wydziału Środowiska Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie instalacji pompy ciepła, izolacji termicznej istniejącego budynku - izolacji pionowej i poziomej, docieplenie więźby dachowej, ogrzewania w systemie fotowoltaicznym. Jak również istnieje możliwość usunięcia zabudowań . Działka z ogromnym potencjałem z uwagi na obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo pozwalające NA WYDZIELENIE GEODEZYJNE 2 ODRĘBNYCH DZIAŁEK (w cenie ofertowej 75000 zł /każda). Teren lekko pochyły, schodzący ku przepływającej rzece Pęzinka, w której mieszkańcy łowią ryby. W miejscowości znajdują się dwa sklepy ,kościół, mieszkańcy dojeżdżają busami linii prywatnych. Najbliższe szkoły w Suchaniu i Marianowie. Odległości do Stargard 36km, Barzkowice 4 km, Suchań 5 km ,Dobrzany 12. Niewątpliwą atrakcją są jeziora z zapleczem rekreacyjnym w odległości 5 km, z czystymi i mało uczęszczanymi plażami w miejscowościach Wiechowo i Marianowo. Istnieje możliwość wieloletniego najmu- dzierżawy całego terenu pod nieuciążliwą działalność gospodarcza. Dopuszcza się w ramach rozliczenia zamianę na mieszkanie obciążone np. tytułem komorniczym, a także ratalną spłatę zakupu regulowaną notarialnie.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

KOŚCIUSZKI,

115 000 | 21000 m2 | nr oferty: 104/4311/OGS

Ofertą sprzedaży jest działka budowlano- rolna w miejscowości Kościuszki o powierzchni 20974 m.kw. Grunt klasy IVa oraz IVb. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Wymiary działki szer. 48 m. Długość około 480 m. Dojazd na działkę z drogi głównej asfaltowej. Działka położona na płaskim terenie. Cicha i spokojna okolica. Na części działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - MN-U: 1) funkcja podstawowa -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2) funkcja uzupełniająca -usługi -maksimum30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; 3) warunki urbanistyczne : a) budynki mieszkalne lub mieszkalno-usługowe wolnostojące, b) linie zabudowy -zgodnie z rysunkiem planu, tj. minimum: c) 8 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, d) 6 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy drogi dojazdowej lub wewnętrznej, e) maksymalna wysokość zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-usługowej -10 m, f) maksymalna liczba naziemnych kondygnacji budynku funkcji podstawowej -jedna kondygnacja pełna plus poddasze użytkowe, g) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej -7m, h) dachy na wszystkich budynkach dwu lub wielospadowe o spadkach od 30 do 45 , przy czym główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą posiadać jednakowy spadek, i) pokrycie dachu na budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych -dachówka ceramiczna, cementowa lub materiał dachówkopodobny w kolorze dachówki ceramicznej, j) budynki mieszkalne lub mieszkalno-usługowe, które są usytuowane na działkach gdzie zgodnie z rysunkiem planu wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy muszą posiadać kalenice równoległą do przyległej do działki drogi; w przypadku, kiedy do działki przylegają 2 drogi, kalenica budynku musi być równoległa do drogi wyższej klasy, k) elewacje budynków -tynki w kolorach pastelowych ze wskazaniem na kolor biały i odcienie żółci; wyklucza się stosowanie na zewnętrznych elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, l) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek 1200 m2; m) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej -60% powierzchni działki, n) maksymalna powierzchnia zabudowana w granicach działki budowlanej -40% powierzchni działki, o) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy -0.5, p) od strony dróg publicznych zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych lub ogrodzeń pełnych. Osoby zainteresowane ofertą kupna nieruchomości mogą skorzystać z pomocy naszego doradcy kredytowego. Oferujemy bezpłatne doradztwo kredytowe w zakresie zakupu nieruchomości, a także pomoc w wyborze najodpowiedniejszego kredytu hipotecznego. Wszystkim niepewnym własnej zdolności kredytowej polecamy odwiedzenie naszego doradcy kredytowego i sprawdzenie zdolności kredytowej wraz z uzyskaniem decyzji przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy zobowiązujące do zakupu. Zapraszamy

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

GORZÓW WIELKOPOLSKI,

13 500 000 | 90000 m2 | nr oferty: 91/4311/OGS

Nieruchomość jest doskonałym miejscem na różnorodną działalność w tym siedzibę dużej firmy, instytucji usługowych, obracających dużymi masami towarów i jednocześnie przyjmujących klientów lub interesantów, posiada atrybut dobrego położenia, w strefie produkcyjno - usługowej Gorzowa. Bardzo dobry dojazd do drogi ekspresowej S3. Nieruchomość stanowi działka: 1. Powierzchnia 9,00 ha ( 90000,00 m.kw) Działka o kształcie nieregularny w formie wydłużonego wielokąta o wymiarach około 470 m x 140 m. Nieruchomość pod względem powierzchni kwalifikuje się do dużych, których obecnie w obrębie miasta jest niewielka ilość. Wymogi i ograniczenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorzowa można określić jako niezwykle atrakcyjne dla przyszłego potencjalnego inwestora: Tereny produkcyjno - składowe służą lokalizowaniu małych i średnich zakładów produkcyjnych i składów, o ile obiekty te w wyniku swej działalności nie ograniczają dopuszczalnego w planie użytkowania innych terenów. Na terenach tych dopuszcza się lokalizowanie: 1) działalności produkcyjnej, składów, magazynów, hurtowni, usług komercyjnych, usług transportowych, zakłady drobnej wytwórczości. 2) powierzchnie utwardzone i zabudowane do 85% powierzchni działki, 3) ilość kondygnacji dla budynków nieprodukcyjnych do 3-ch lub wysokości 12 m, 4) wysokość budynków produkcyjnych do 15 m lub jeżeli wynika to z przyjętej technologii do 20m , Warunki gruntowo-wodne na nieruchomości oceniane się jako również jako względnie korzystne, pozwalające na bezproblemowe posadowienie budynków. Nieruchomość może być zasilana w energię elektryczną, cieplną i gaz. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych w drodze dojazdowej . Nieruchomość określa się jako atrakcyjną i poszukiwaną na lokalnym rynku nieruchomości. Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Zapraszam na prezentację. Osoby zainteresowane ofertą kupna nieruchomości mogą skorzystać z pomocy naszego doradcy kredytowego. Oferujemy bezpłatne doradztwo kredytowe w zakresie zakupu nieruchomości, a także pomoc w wyborze najodpowiedniejszego kredytu hipotecznego. Wszystkim niepewnym własnej zdolności kredytowej polecamy odwiedzenie naszego doradcy kredytowego i sprawdzenie zdolności kredytowej wraz z uzyskaniem decyzji przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy zobowiązujące do zakupu. Zapraszamy

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

GIŻYN,

35 600 | 1780 m2 | nr oferty: 33/4311/OGS

Pragniesz spokoju i wypoczynku - to oferta dla Ciebie. Ofertą sprzedaży jest działka rekreacyjna z wydanymi warunkami zabudowy pod budowę domu jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczą położona w kompleksie działek. Działki położone są w miejscowości Giżyn, 30 km od Szczecina oraz 30 km od Stargardu. Miejscowość Giżyn położona jest między dwoma jeziorami Będogoszcz i Miedwie. Giżyn jest miejscem przyjaznym dla wędkarzy i miłośników żeglowania, albowiem znajduje się tu przestrzeń do wodowania łodzi i żaglówek. Idealne miejsce na wiosenne wakacje, letni wypoczynek. - powierzchnie działek od 1780 m.kw do 3260 m.kw - do jeziora Miedwie ok. 800 m., a do Jeziora Będogoszcz ok. 1000 m. - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - tereny rekreacyjne. - KW, pełna własność. - Warunki zabudowy pozwalają na budowę inwestycji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wjazd z drogi gminnej, przyłącze i instalacje zewnętrze elektroenergetyczne, studnia wiercona z zewnętrzną instalacją wodociągową do budynku, zbiornik szczelny na nieczystości ciekłe z instalacją zewnętrzną do budynku. Powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni działki. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 40% powierzchni działki. Szerokość elewacji frontowej budynku do 16,2 m Nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m Nachylenie połaci dachu -40-45 stopni. Wysokość kalenicy do 9,0 m Układ dachu - dwu lub wielospadowy z wyłączeniem dachu kopertowego. - ceny od 20 zł/m.kw do 30 zł/m.kw. Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację Osoby zainteresowane ofertą kupna nieruchomości mogą skorzystać z pomocy naszego doradcy kredytowego. Oferujemy bezpłatne doradztwo kredytowe w zakresie zakupu nieruchomości, a także pomoc w wyborze najodpowiedniejszego kredytu hipotecznego. Wszystkim niepewnym własnej zdolności kredytowej polecamy odwiedzenie naszego doradcy kredytowego i sprawdzenie zdolności kredytowej wraz z uzyskaniem decyzji przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy zobowiązujące do zakupu. Zapraszamy